Μετατάξεις εκπαιδευτικών από Δ/θμια σε Α/θμια Εκπ/ση

Διαβάστε την υπ’ αρ. 13515/Ε2/31-01-2020 Υ.Α. σχετικά με τις μετατάξεις εκπαιδευτικών από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

You May Also Like