Προγραμματισμός και οδηγίες Σύγχρονης Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης

Διαβάστε το υπ’ αρ. 41665/Δ2/31-03-2020 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με θέμα: “Νέος Προγραμματισμός Ωραρίου της Σύγχρονης Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης για Δημοτικά και Γυμνάσια”.

Επίσης , με το υπ’ αρ. 40209/Δ1/24-03-2020 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ ανακοινώνεται ότι στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ έχουν αναρτηθεί οδηγίες για την εξ αποστάσεως σύγχρονη εκπαίδευση.

You May Also Like