Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης έτους 2020

Διαβάστε την υπ’ αρ. 43925/Ε2/07-04-2020 Απόφαση ΥΠΑΙΘ σχετικά με τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης. Οι μετατιθέμενοι παρουσιάζονται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους, με τη λήξη του διδακτικού έτους.

Με νεότερη ανακοίνωσή της η Υπηρεσία μας θα ενημερώσει για τα οργανικά κενά που θα προκύψουν, ύστερα από εισήγηση του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας, και θα καλέσει τους μετατιθέντες εκπαιδευτικούς να υποβάλουν δήλωση για οριστική τοποθέτηση.

You May Also Like