Πρόσκληση για απόσπαση σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Το ΥΠΠΕΘ καλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αίτηση απόσπασης σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας κατά το σχολικό έτος 2017-2018 έως την Παρασκευή 4 Αυγούστου 2017 ηλεκτρονικά (στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΥΠΠΕΘ: protocol@minedu.gov.gr).

Δείτε σχετικά:

  1. την υπ’ αρ. πρωτ. Κ1/129529/28-7-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΥΠΠΕΘ
  2. την αίτηση απόσπασης

You May Also Like