Προσωρινές τοποθετήσεις νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

Διαβάστε την υπ’ αρ. 1465/24-08-2022 απόφαση του Διευθυντή Π.Ε. Λευκάδας με την οποία τοποθετήθηκαν προσωρινά οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 11/24-08-2022 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

Εδώ μπορείτε να δείτε τον πίνακα με τα μόρια των εκπαιδευτικών βάσει του οποίου πραγματοποιήθηκαν οι τοποθετήσεις

You May Also Like