Μετατάξεις εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ86

Διαβάστε την υπ’ αρ 37300/Ε2/13-03-2020 Υ.Α. σχετικά με τις μετατάξεις εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ86 από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

You May Also Like