Ανακοίνωση για ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Ενημερώνουμε τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που θα αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Π.Ε. Λευκάδας ότι η πρόσληψη και ανάληψη υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί ψηφιακά. Σε προηγούμενη ανάρτησή μας είχαμε γνωστοποιήσει πού θα παρουσιαστούν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Ως εκ τούτου, οι αναπληρωτές οφείλουν να προσέλθουν έγκαιρα στα γραφεία της Διεύθυνσης ή στη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους οποιαδήποτε από τις δύο ημέρες που έχουν δικαίωμα (Δευτέρα, 05/09 ή Τρίτη 06/09) και σε κάθε περίπτωση όχι μετά τις 10.00 π.μ. (όπου είναι δυνατόν). Αυτό είναι απαραίτητο καθώς οι Διευθυντές/Προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων οφείλουν να ενημερώσουν το myschool για την ανάληψη υπηρεσίας των αναπληρωτών και εν συνεχεία οι ίδιοι οι αναπληρωτές οφείλουν να μεταβούν στην ιστοσελίδα anaplirotes.gov.gr και να συμπληρώσουν τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία που θα τους ζητηθούν στον συγκεκριμένο ιστότοπο και η αποδοχή της ψηφιακής σύμβασης το αργότερο έως τις 12.30-13:00 μ.μ.. Σε περίπτωση που δεν έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι δύο ενέργειες έγκαιρα, τότε δεν θα αναρτηθεί η σύμβαση στη Διαύγεια ούτε θα ενημερωθεί το σύστημα Εργάνης του ΟΑΕΔ την ίδια ημέρα αλλά η πρόσληψη θα ισχύσει από την επόμενη, εφόσον γίνουν οι ανωτέρω ενέργειες.

Η Διεύθυνσή μας θα βρίσκεται στη διάθεση τόσο των Διευθυντών/Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων όσο και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ για την αντιμετώπιση όποιων τυχόν προβλημάτων προκύψουν.

You May Also Like