Αιτήσεις για αποσπάσεις στο εξωτερικό 2020-2021

Διαβάστε την υπ’ αρ. 87303/Η2/7-7-2020 πρόσκληση του ΥΠΑΙΘ εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2020-2021 και από το ημερολογιακό έτος 2021 Νοτίου Ημισφαιρίου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://dipode-aitisi.sch.gr από 07/07/2020 έως και 15/07/2020 και ώρα 15:00.

Όσοι εκπαιδευτικοί της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση, οφείλουν να επικοινωνήσουν με τα γραφεία της Διεύθυνσης εγκαίρως, καθώς στα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά που πρέπει να μεταφορτώσει ο εκπαιδευτικός συνεμμένο στην αίτησή του είναι και το Φύλλο Μητρώου, το οποίο συμπληρώνεται από την Υπηρεσία μας. Γι’ αυτό πρέπει να καταθέσει αίτηση στην Υπηρεσία μας νωρίτερα από τη λήξη των προθεσμιών, για να υπάρχει ο εύλογος χρόνος διεκπεραίωσης του.

You May Also Like