Πληροφορίες για μετάταξη αποσπασμένων υπαλλήλων ΥΠΠΕΘ στους φορείς απόσπασής τους σύμφωνα με Ν. 4440/2016

Όσοι εκπαιδευτικοί είναι αποσπασμένοι σε φορείς του ΥΠΠΕΘ και επιθυμούν να μεταταγούν στον φορέα που είναι ήδη αποσπασμένοι, πρέπει να υποβάλουν αίτηση μετάταξης στον φορέα απόσπασής τους μέχρι και 02-1-2017. Η προσκόμιση των δικαιολογητικών και λοιπών προϋποθέσεων θα ανακοινωθούν αργoτερα από το Υπουργείο.

Διαβάστε το σχετικό ενημερωτικό έγγραφο του ΥΠΠΕΘ.

You May Also Like