Προκήρυξη θέσεων Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. Ιονίων Νήσων

Διαβάστε την υπ’ αρ. 5704/28-09-2018 Προκήρυξη του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Ιονίων Νήσων (Κ.Ε.Σ.Υ.).

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι τη Δευτέρα, 08-10-2018 και ώρα 15:00 (υπόδειγμα αίτησης)

You May Also Like