Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής

Διαβάστε την υπ’ αρ. 100541/Ε1/28-07-2020 πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με την οποία, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 99231/Ε1/24-07-2020 Υ.Α., καλούνται οι εγγεγραμμένοι στους τελικούς πίνακες κατάταξης με σειρά προτεραιότητας εκπαιδευτικών για μόνιμο διορισμό να δηλώσουν περιοχές προτίμησης για μόνιμο διορισμό ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) από την Τρίτη 28 Ιουλίου έως και τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020.

You May Also Like