Προσωρινές τοποθετήσεις – αποσπάσεις εντός

Διαβάστε την υπ’ αρ. 1927/27-08-2020 απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας σχετικά με την προσωρινή τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας, όσων αποσπάστηκαν από άλλο ΠΥΣΠΕ ή εντός ΠΥΣΠΕ Λευκάδας, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 15/26-08-2020 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

You May Also Like