Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

Δείτε παρακάτω τους πίνακες με τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που θα παρουσιαστούν και θα αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία αρμοδιότητάς μας την 1η ή 2η Σεπτεμβρίου 2020. Υπενθυμίζεται ότι όσοι επιθυμούν μπορούν να καταθέσουν αίτηση βελτίωση θέσης και είναι στην ευχέρεια του ΠΥΣΠΕ να εξεταστούν, ανάλογα κια με τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι τα δικαιολογητικά πρόσληψης και τα απαραίτητα έντυπα (που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας) θα κατατεθούν στη διεύθυνση του σχολείου τοποθέτησης (όσοι τοποθετούνται σε πάνω από ένα σχολεία, το σχολείο τοποθέτησης είναι το πρώτο κατά σειρά σχολείο).

Δείτε τους πίνακες:

You May Also Like