Άδειες εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. λόγω κορωνοϊού

Διαβάστε την υπ’ αρ. πρωτ. 117396/Ε3/08-09-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με τις άδειες εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ βάσει ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.

You May Also Like