Μετατάξεις εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ05 και ΠΕ86

Διαβάστε την υπ’ αρ. 108260/14-09-2020 Απόφαση της Υπουργού και Θρησκευμάτων σχετικά με την μετάταξη εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ05 και ΠΕ86 από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Λευκάδας.

Οι εκπαιδευτικοί θα τοποθετηθούν προσωρινά σε λειτουργικά κενά σχολείων αρμοδιότητάς μας και θα λάβουν οργανική τοποθέτηση με τη διαδικασία των μεταθέσεων (κατά το Νοέμβριο 2020).

Καλούνται οι μεταταχθέντες εκπαιδευτικοί να αναλάβουν άμεσα υπηρεσία (έντυπο ανάληψης υπηρεσίας) στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας

You May Also Like