Πρόσκληση αναπληρωτών εκπαιδευτικών για δήλωση τοποθέτησης

Διαβάστε την υπ’ αρ. 2406/21-09-2020 πρόσκληση της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας με την οποία καλούνται οι εκπαιδευτικοί που προσλήφθηκαν ως αναπληρωτές να υποβάλουν ηλεκτρονικά δήλωση προτίμησης έως 22/09/2020 (αποκλειστική προθεσμία). Μαζί με τη δήλωση προτίμησης πρέπει να αποστείλουν συμπληρωμένο και το έντυπο “Δελτίο Απογραφής Αναπληρωτή” το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο για την πρόσληψη.

Επίσης καλούνται και οι εκπαιδευτικοί ΠΕ79 και ΠΕ91.01 που είχαν τοποθετηθεί κατά την Α φάση προσλήψεων να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για τοποθέτηση σε ομάδες σχολείων μέχρι τις 22/09/2020.

You May Also Like