Τοποθέτηση – Διάθεση μεταταγμένων εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ05 και ΠΕ86

Διαβάστε την υπ’ αρ. 2438/22-09-2020 Απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με την προσωρινή τοποθέτηση των μεταταγμένων εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ05 και ΠΕ86 και την υπ’ αρ. 2451/23-09-2020 Απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με τη διάθεση των εκπαιδευτικών για τη συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 19/22-09-2020 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

Υπενθυμίζεται ότι οι μεταταγμένοι εκπαιδευτικοί θα τοποθετηθούν σε οργανική θέση με τις οριστικές τοποθετήσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά την περίοδο των μεταθέσεων (Νοέμβριος 2020).

You May Also Like