Πρόσκληση εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. για υποβολή αιτήσεων απόσπασης από ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΣΜΕΑΕ για το διδακτικό έτος 2013-2014

Κοινοποιούμε την εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και ΚΕΔΔΥ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής  ή ΚΕΔΔΥ.

Δειτε τα σχετικά έντυπα:

αίτηση σε ΣΜΕΑΕ

αίτηση σε ΚΕΔΔΥ

Αποκλειστική προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 09-08-2013 έως 16-08-2013

You May Also Like