Αποφάσεις τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών και ΕΕΠ Γ Φάσης

Διαβάστε τις αποφάσεις που ακολουθούν με τις οποίες τοποθετήθηκαν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς μας. Οι αναπληρωτές καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία και να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρόσληψης στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης στις 8 ή 9 Οκτωβρίου 2020.

  1. Απόφαση τοποθέτησης εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας ΠΔΕ
  2. Απόφαση τοποθέτησης εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής ΠΔΕ
  3. Απόφαση τοποθέτησης Ε.Ε.Π. Εξειδικευμένη

You May Also Like