Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π.

Δείτε παρακάτω τους πίνακες με τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που θα παρουσιαστούν και θα αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία αρμοδιότητάς μας την 8η ή 9η Οκτωβρίου 2020. Υπενθυμίζουμε ότι τα δικαιολογητικά πρόσληψης και τα απαραίτητα έντυπα (που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας) θα κατατεθούν στη διεύθυνση του σχολείου τοποθέτησης (όσοι τοποθετούνται σε πάνω από ένα σχολεία, το σχολείο τοποθέτησης είναι το πρώτο κατά σειρά σχολείο).

Δείτε τους πίνακες:

You May Also Like