Απόφαση Τοποθέτησης Αναπληρώτριας Εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ70 για κάλυψη αναγκών covid-19

Διαβάστε την υπ’ αρ. 2852/19-10-2020 απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με την τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ70 που προσλήφθηκε για την κάλυψη έκτακτων αναγκών λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού για το σχολικό έτος 2020-2021.

You May Also Like