Προκήρυξη θέσεων Υπευθύνων Πληροφορικής και Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε τις υπ’ αρ. 3062/30-10-2020 και 3063/30-10-2020 Προκηρύξεις της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με την κάλυψη των θέσεων του Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (αίτηση, υπεύθυνη δήλωση) και του Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (αίτηση, υπεύθυνη δήλωση). Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών ορίστηκε ως τις 13 Νοεμβρίου 2020.

You May Also Like