Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ με τη λήξη του διδακτικού έτους 2021-2022

Διαβάστε το υπ’ αρ. 1070/14-06-2022 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Λευκάδας σχετικά με τη διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας των εκπαιδευτικών και των μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. κατά τη λήξη του διδακτικού έτους 2021 – 2022, δηλαδή στις 21 Ιουνίου 2022

You May Also Like