Διαδικασία μετατάξεων εκπαιδευτικών σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες για λόγους υγείας

Διαβάστε την υπ’ αρ. 148937/Ε2/02-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ σχετικά με τη διαδικασία μετάταξης εκπαιδευτικών σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες για λόγους υγείας καθώς εκδόθηκε επικαιροποιημένο υπόδειγμα αίτησης για τις εν λόγω μετατάξεις.

You May Also Like