Υποβολή Αιτήσεων για Προσωρινή Κάλυψη Θέσης Υποδιευθυντή/-ντριας του 3ου Δημοτικού Σχολείου Λευκάδας

Διαβάστε την υπ΄αριθμ.:499/12.03.2024 πρόσκληση της Δ.Π.Ε Λευκάδας με θέμα: “Υποβολή αιτήσεων για προσωρινή κάλυψη θέσης υποδιευθυντή/-ντριας του 3ου Δημοτικού Σχολείου Λευκάδας”.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι την Παρασκευή 15.03.2024

Αίτηση Ορισμού Αναπληρωτή Υποδ/ντή.

You May Also Like