Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών εκπαιδευτικών γενικής παιδείας

Διαβάστε την υπ’ αρ. 147611/Ε4/29-10-2020 Προκήρυξη του ΥΠΑΙΘ με την οποία καλούνται εκπαιδευτικοί να υποβάλουν αίτηση για κάλυψη λειτουργικών κενών στο ΟΠΣΥΔ (https://opsyd.sch.gr/) από την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου έως και την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2020.

You May Also Like