Πρόσκληση αναπληρωτών εκπαιδευτικών και Ε.Ε.Π. για δήλωση τοποθέτησης

Διαβάστε την υπ’ αρ. 2617/06-10-2020 πρόσκληση της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας με την οποία καλούνται οι εκπαιδευτικοί που προσλήφθηκαν ως αναπληρωτές να υποβάλουν ηλεκτρονικά δήλωση προτίμησης έως 07/10/2020 (αποκλειστική προθεσμία). Μαζί με τη δήλωση προτίμησης πρέπει να αποστείλουν συμπληρωμένο και το έντυπο “Δελτίο Απογραφής Αναπληρωτή” το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο για την πρόσληψη.

You May Also Like