Αποσπάσεις εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και σε Φορείς

Ανακοινώθηκαν οι αποφάσεις απόσπασης εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2017-2018 και σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και σε Πρωτοβάθμιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για το σχολιό έτος 2017-2018.

Διαβάστε αναλυτικά τις αποφάσεις με τα ονόματα των εκπαιδευτικών:

  1. Απόφαση απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ
  2. Απόφαση απόσπασης σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  3. Απόφαση απόσπασης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
  4. Απόφαση απόσπασης σε ΚΕΔΔΥ
  5. Απόφαση απόσπασης σε ΣΜΕΑΕ

Μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις επανεξέτασης, αιτήσεις ανακλησης και νέες αιτήσεις απόσπασης (οι νέες αιτήσεις θα εξεταστούν δυνητικά) στη διαδικτυακή πύλη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/)

You May Also Like