Οδηγίες για αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπ/κών μέσω Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας

Διαβάστε τις υπ’ αρ. πρωτ. 166591/Ε2/08-12-2020 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ και υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49κ/660/οικ. 22308/4-12-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τις οδηγίες προς τους ενδιαφερόμενους για να υποβάλουν αίτηση μετάταξης και απόσπασης μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2020. Η είσοδος των ενδιαφερομένων υπαλλήλων στην εφαρμογή του μητρώου είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο https://hr.apografi.gov.gr. Η προθεσμία υποβολής ορίζεται από 04/12/2020 έως και 14/12/2020.

You May Also Like