Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης

Διαβάστε την υπ’ αρ. 519/05-03-2021 απόφαση του Διευθυντή Π.Ε. Λευκάδας σχετικά με την τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης. Η εκπαιδευτικός οφείλει να παρουσιαστεί στις 08 ή 09/03/2021.

You May Also Like