Πρόσκληση για μετάταξη εκπαιδευτικών σε ΕΔΙΠ και ΕΕΠ στο Παν/μιο Δυτ. Μακεδονίας

Διαβάστε την από 22-03-2021 πρόσκληση του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας με την οποία καλούνται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι επιθυμούν να μεταταγούν στο Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας να υποβάλουν αίτηση στη γραμματεία του Τμήματος έως την 31η Μαρτίου 2021.

You May Also Like