Χαρακτηρισμός λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Διαβάστε την υπ’ αρ. πρωτ. 2001/20-07-2018 πρόσκληση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας, με την οποία χαρακτηρίζονται οι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 17/19-07-2018 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας, και καλούνται να υποβάλουν αίτηση τοποθέτησης από 20-7-2018 έως και 30-7-2018 και ώρα 11:00 π.μ..

You May Also Like