Ανακοίνωση για ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Ενημερώνουμε τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που θα αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Π.Ε. Λευκάδας ότι έχει αλλάξει η διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας λόγω ψηφιοποίησης των συστημάτων πρόσληψης. Ως εκ τούτου, οι αναπληρωτές οφείλουν να προσέλθουν έγκαιρα στη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους οποιαδήποτε από τις τρεις ημέρες έχουν δικαίωμα (Τετάρτη, 01/09 ή Πέμπτη 02/09 ή Παρασκευή 03/09) και σε κάθε περίπτωση όχι μετά τις 11.00 π.μ.. Αυτό είναι απαραίτητο καθώς οι Διευθυντές/Προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων οφείλουν να ενημερώσουν το myschool για την ανάληψη υπηρεσίας των αναπληρωτών και εν συνεχεία οι ίδιοι οι αναπληρωτές οφείλουν να μεταβούν στην ιστοσελίδα anaplirotes.gov.gr και να συμπληρώσουν τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία που θα τους ζητηθούν στον συγκεκριμένο ιστότοπο και η αποδοχή της ψηφιακής σύμβασης το αργότερο έως τις 12.30-13:00 μ.μ.. Σε περίπτωση που δεν έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι δύο ενέργειες έγκαιρα, τότε δεν θα αναρτηθεί η σύμβαση στη Διαύγεια ούτε θα ενημερωθεί το σύστημα Εργάνης του ΟΑΕΔ την ίδια ημέρα αλλά η πρόσληψη θα ισχύσει από την επόμενη, εφόσον γίνουν οι ανωτέρω ενέργειες.

Η Διεύθυνσή μας θα βρίσκεται στη διάθεση τόσο των Διευθυντών/Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων όσο και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ για την αντιμετώπιση όποιων τυχόν προβλημάτων προκύψουν.

You May Also Like