Προκήρυξη για κάλυψη θέσεων Προϊσταμένων ολιγοθέσιων σχολείων και Υποδιευθυντή του 4ου Δ. Σχ. Λευκάδας

Διαβάστε την υπ’ αρ. 1675/31-08-2021 Προκήρυξη του Διευθυντή Π.Ε. Λευκάδας σχετικά με την κάλυψη των κενών θέσεων των Δ. Σχ. Μαραντοχωρίου, Ειδ. Δ. Σχ. Λευκάδας, 6ου Ν/γείου Λευκάδας και του Ν/γείου Λυγιάς και την υπ’ αρ. 1677/31-08-2021 Προκήρυξη του Διευθυντή Π.Ε. Λευκάδας σχετικά με την κάλυψη της κενούμενης θέσης του Υποδιευθυντή του 4ου Δ. Σχ. Λευκάδας.

You May Also Like