Τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών 2021-2022

Διαβάστε την υπ’ αρ. 1571/17-08-2021 απόφαση του Διευθυντή Π.Ε. Λευκάδας σχετικά με την τοποθέτηση των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 09/16-08-2021 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

You May Also Like