Βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη αναπληρωτών και ωρωμίσθιων εκπαιδευτικών

Οι διευκρίνεις του Γ.Λ.Κ. για την κατατάξη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τον Ν. 4024/2011 και μισθοδοτούνται μεσω ΕΣΠΑ.

Δείτε σχετικα: Βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη αναπληρωτών και ωρωμίσθιων εκπαιδευτικών

You May Also Like