Προσωρινή Τοποθέτηση Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε την υπ’ αρ. 1594/20-08-2021 Απόφαση του Διευθυντή Π.Ε. Λευκάδας σχετικά με την προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας σε λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς μας, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 10/19-08-2021 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

You May Also Like