Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ Α φάσης

Διαβάστε τις παρακάτω αποφάσεις που αφορούν στις τοποθετήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς μας. Υπενθυμίζουμε ότι οι αναπληρωτές πρέπει να αναλάβουν υπηρεσία το διάστημα από 01-09-2021 έως και 03-09-2021 και να προσέλθουν στο σχολείο αρχικής τους τοποθέτηση εγκαίρως (πριν τις 11.00 π.μ.) ούτως ώστε να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ενέργειες για την πρόσληψή τους (1. αναφορά ανάληψης από Διευθυντές/Προϊσταμένους στο myschool, 2. Είσοδος αναπληρωτών στο anaplirotes.gov.gr, συμπλήρωση προσωπικών στοιχείων και αποδοχή της σύμβασης) πριν τις 12.30-13.00 μ.μ..

  1. Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών στο πλαίσιο της Πράξης: “Εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στην Προσχολική Εκπαίδευση”
  2. Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών στο πλαίσιο της Πράξης: “Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου”
  3. Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών στο πλαίσιο της Πράξης: “Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης”
  4. Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών στο πλαίσιο της Πράξης: “Εξατομικευμένη Υποστήριξη μαθητών”
  5. Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών στο πλαίσιο της Πράξης: “Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη”
  6. Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών στο πλαίσιο της Πράξης: “Εξειδικευμένη ΠΕΠ Ιόνια Νησιά”

You May Also Like