Υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικού Δ. Σχ. Καλάμου

Διαβάστε την υπ’ αρ. 1719/03-09-2021 απόφαση του Διευθυντή Π.Ε.Λευκάδας με την οποία ανατίθεται υπερωριακή απασχόληση στον εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ70 του Δ. Σχ. Καλάμου, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 11/03-09-2021 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

You May Also Like