Πίνακας δεκτών / μη δεκτών υποψήφιων Υποδιευθυντών και προϊσταμένων Σχολικών Μονάδων ΔΠΕ Λευκάδας

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 11/12-10-2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της Διεύθυνσης Π.Ε. Λευκάδας, αναρτούμε τον πίνακα δεκτών και μη δεκτών υποψήφιων υποδιευθυντών και προϊσταμένων σχολικών μονάδων.

Οι μη δεκτοί υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων αποκλειστικά και μόνο μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΔΠΕ Λευκάδας (mail@dipe.lef.sch.gr) από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, ήτοι από την Παρασκευή 13/10/2023 έως και την Τρίτη 17/10/2023 και ώρα 12:00 μ.μ..

You May Also Like