Πρόσκληση για Προσωρινές Τοποθετήσεις – Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ Λευκάδας για το διδακτικό έτος 2022 – 2023

Διαβάστε την υπ’ αρ. 1069/14-06-2022 πρόσκληση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας με την οποία καλούνται

α) οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας να υποβάλλουν αίτηση προσωρινής τοποθέτησης

β) οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποσπαστούν εντός ΠΥΣΠΕ Λευκάδας να υποβάλλουν αίτηση για απόσπαση εντός

μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή μέσω e-mail (mail@dipe.lef.sch.gr) στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας από Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 έως την Παρασκευή 01 Ιουλίου 2022 και ώρα 14:00.

Επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που θα υποβάλλουν αίτηση προσωρινής τοποθέτησης ή απόσπασης εντός καλούνται να δηλώσουν όσα σχολεία επιθυμούν, πέρα από αυτά που ίσως τώρα έχουν διαπιστωθεί λειτουργικά κενά, καθώς κατά τη διάρκεια των υπηρεσιακών μεταβολών, σε όλα τα σχολεία θεωρούνται ότι υπάρχουν εν δυνάμει λειτουργικά κενά.

You May Also Like