Πρόσκληση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών για απόσπαση από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ

Διαβάστε την υπ’ αρ. 101238/Ε2/17-08-2022 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με την οποία καλούνται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι επιθυμούν και πληρούν τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στην εγκύκλιο, να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 19-08-2022 μέχρι 23-08-2022 και ώρα 15:00.

You May Also Like