Ορισμός αναπληρωτή Διευθυντή στο Δ. Σχ. Βασιλικής

Διαβάστε την υπ’ αρ. 1514/01-09-2022 απόφαση του Διευθυντή Π.Ε. Λευκάδας σχετικά με τον ορισμό αναπληρωτή Διευθυντή στο Δ. Σχ. Βασιλικής η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 12/31-08-2022 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

You May Also Like