Πρόσκληση για πλήρωση θέσεων σε ΚΕΠΕΑ Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

Διαβάστε την υπ’ αρ. Φ.22.4/3678/31-08-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων για την πλήρωση κενών – κενούμενων θέσεων σε Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΚΕ.ΠΕ.Α.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων για το σχολικό έτος 2022-2023.

You May Also Like