Αναπλήρωση Προϊσταμένου σε Δ. Σχ. Μεγανησίου

Διαβάστε την υπ’ αρ. 1524/01-9-2022 απόφαση του Διευθυντή Π.Ε. Λευκάδας σχετικά με την αναπλήρωση του Προϊσταμένου του Δ. Σχ. Μεγανησίου, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 12/31-08-2022 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

You May Also Like