«Τοποθέτηση Υποδιευθυντών και Υπευθύνων για το πρόγραμμα του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

Κοινοποιούμε έγγραφο του ΥΠΑΙΘΠΑ για ορισμό Υπεύθυνων Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

You May Also Like