Ανακοίνωση πίνακα μορίων μετάθεσης από Περιοχή σε Περιοχή, Ειδικής Αγωγής εντός ΠΥΣΠΕ, σε ΚΕΔΑΣΥ και Βελτίωσης Θέσης και Οριστικής Τοποθέτησης Δ/νσης Π.Ε. Λευκάδας

Επί των πινάκων, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα υποβολής ενστάσεων για το χρονικό διάστημα από 21-11-2022 έως και 25-11-2022.

Δείτε σχετικά:

Διαβιβαστικό ανακοίνωσης πίνακα μορίων μετάθεσης από Περιοχή σε Περιοχή, Βελτίωσης Θέσης και Οριστικής Τοποθέτησης Δ/νσης Π.Ε. Λευκάδας

  1. Πίνακας αιτήσεων μετάθεσης από Περιοχή σε Περιοχή
  2. Πίνακας αιτήσεων μετάθεσης Ειδικής Αγωγής εντός ΠΥΣΠΕ
  3. Πίνακας αιτήσεων μετάθεσης σε ΚΕΔΑΣΥ
  4. Πίνακας αιτήσεων Βελτίωσης – Οριστικής Τοποθέτησης

You May Also Like