Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός αιρετών εκπροσώπων για ΑΠΥΣΠΕ Ιονίων Νήσων και για ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

Διαβάστε

  1. την υπ’ αρ. 5972/25-11-2022 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π.Ε. & Δ.Ε. Ιονίων Νήσων με την οποία ορίζεται η σειρά την οποία κατέλαβαν οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού με βάση τις ψήφους που έλαβε ο καθένας, στο ΑΠΥΣΠΕ Ιονίων Νήσων και διορίζονται τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του εν λόγω Περιφερειακού Συμβουλίου με θητεία από 01/01/2023 έως και 31/12/2024.
  2. την υπ’ αρ. 5970/25-11-2022 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π.Ε. & Δ.Ε. Ιονίων Νήσων με την οποία ορίζεται η σειρά την οποία κατέλαβαν οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού με βάση τις ψήφους που έλαβε ο καθένας, στο ΠΥΣΠΕ Λευκάδας και διορίζονται τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του εν λόγω Περιφερειακού Συμβουλίου με θητεία από 01/01/2023 έως και 31/12/2024.

You May Also Like