Ειδική Πρόσκληση ΕΕΠ- ΕΒΠ

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε  η Ειδική Πρόσκληση για την κάλυψη  λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ- ΕΒΠ  καθώς και εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής στην Πρωτοβάθμια και  Δευτεροβάθμια  Εκπαίδευση (άρθρο 86 του ν. 4547/2018) με ΑΔΑ:ΨΛΘΚ46ΜΤΛΗ- ΒΧΘ.

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 14 – Τρίτη  20 Δεκεμβρίου 2022

You May Also Like