Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων

Διαβάστε την υπ’ αρ. 2478/27-12-2022 απόφαση του Αναπληρωτή Διευθυντή Π.Ε. Λευκάδας με την οποία παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επιλογή διευθντών/ -ντριών σχολικών μονάδων, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ.361.22/11/160421/Ε3/27-12-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ, μέχρι και τη Δευτέρα 09-01-2023 και ώρα 16:00

You May Also Like